Thymelaeaceae

Daphne laureola L.

Daphne mauritanica Nieto Feliner

Daphne laureola L.

Planta amb fruit, l'Obac, Vallès Occidental, Catalunya, maig de 2008.

 

 

 

Daphne mauritanica Nieto Fel., Anales Jard. Bot. Madrid 53: 192 (1955)

(=D. gnidium var lanata Fauré & Maire)

Arbust d'aspecte molt semblant a D. gnidium però amb la panícula de la inflorescència que supera àmpliament les branques folioses, també es diferencia el seu periant que persisteix un cop fructificat; té les branques i la inflorescència molt piloses que li donen un aspecte blanquinós; les branques novelles són glabres, les fulles són glauques.

És un taxon endèmic del nord d'Àfrica, Marroc, Algèria i Tuníssia, les poblacions són relativament reduïdes.

 

Daphne mauritanica Nieto Fel.
Fruit i inflorescència amb flors novelles i fructificades amb restes del periant, prop de Tanartert, Alt Atlas, Marroc, agost de 2011.
Daphne mauritanica Nieto Fel.
Inflorescència amb flors novelles i fructificades amb restes del periant, prop de Tanartert, Alt Atlas, Marroc, agost de 2011.
Daphne mauritanica Nieto Fel.
Inflorescència amb flors novelles i fructificades amb restes del periant, prop de Tanartert, Alt Atlas, Marroc, agost de 2011.

Flora