Solanaceae

Solanum lycopersicum L.

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger

Solanum villosumMill.

 

 

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger

Tomatera de bruixa.

Arbust de fins a 2 m, espinós i pilós, espines gruixudes a la base i de color palla, fulles espinoses tant als marges com als nervis.

Originària de Sudàfrica es troba àmpliament naturalitzada per tots els continents. Habita els ambients ruderalitzats de tendència litoral; es troba a bona part de les zones costeres de la Península Ibèrica i a Catalunya el podem trobar esporàdicament des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp.

És una planta tòxica.

 

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger

Fruit i fulles, tija calze i fulles espinoses, ambient àrid ruderalitzat, Tan Tan, Marroc, març de 2011

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger

Fruit amb les llavors, ambient àrid ruderalitzat, Tan Tan, Marroc, març de 2011

 

 

Solanum lycopersicum L.

Tomatera.

Planta herbàcia anual o bianual, pot superar els 2 m, de flors groguenques i fruits vermells a la maduresa.

Àmpliament cultivada en diferents varietats a les regions de climes no extrems de tot el món. Subespontània i rarament naturalitzada als ambients molt eutròfics i rics en nitrogen.

Molt important en alimentació.

 

Solanum lycopersicum L.

Flors, el Masnou, vores de camí als arenals de la platja, Maresme, Catalunya, gener de 2008

 

Solanum lycopersicum L.

Flors, el Masnou, vores de camí als arenals de la platja, Maresme, Catalunya, gener de 2008

 

 

 

Solanum villosum Mill.

Planta anual, de vegades una mica rastrera y que rarament supera els 40 cm, fulles normalment ovades però molt variables, flors (i tota la planta) d’aspecte molt similar a S. nigrum i a la resta del gènere, la corol·la d’uns 15 mm de diàmetre amb els pètals blancs i les anteres grogues i connivents, fruit de fins a 1 cm de diàmetre, esfèric i de color taronja o tonalitats vermelloses, llavors d’uns 2 mm de diàmetre.

Distribució latemediterrània i pòntica.

És una planta metzinosa.

 

 

Solanum villosum Mill.

Fruits i fulles, talús molt àrid, Tamguist, de Tacheddirt vers Imlil a 2.200 m, Alt Atlas, Marroc

 

 

Solanum villosum Mill.

Planta en fruit, talús molt àrid, Tamguist, de Tacheddirt vers Imlil a 2.200 m, Alt Atlas, Marroc

 

 

Flora