Solanaceae

Atropa belladonna L.

La Deadly nightshade (belladonna) es un planta de la família de les Solanaceae com el Jimsonweed o altres especies del gènere Datura. El seu nom, belladonna, deriva de l’ús que en feien les dames italianes per tal de tenir les pupil·les dilatades. Es una planta tòxica que conté hiosciamina, atropina i d’altres alcaloides, ha estat usada amb finalitats al·lucinògenes juntament amb altres plantes del gènere Datura o Hyosciamus. Habita els llocs ombrívols amb sòls nitrogenats.

The Deadly nightshade (belladonna) is one it plants of the family of the Solanaceae like the Jimsonweed or other you species of the genreDatura. Its name, belladonna, derives from the use that the Italian checkers made in order to have the expanded pupils. Him a toxic plant that contains hiosciamina, atropine and other alkaloids, has been used with hallucinogenic purposes together with other plants of the genreDatura or Hyosciamus. It inhabits the shady places with nitrogenous grounds.

Tv (Velocidad de obturación)1/250

Av (Valor de abertura)7.1

Modo de mediciónMedición evaluativa

Velocidad ISO200

ObjetivoEF100mm f/2.8 Macro USM

Distancia focal100.0 mm

Flora