Scrophulariaceae

 

 

 

Digitalis lutea L.

Digitalis obscura L. subsp. obscura

Digitalis purpurea L.

Digitalis subalpina Braun-Blanq.

 

 

Digitalis lutea L.

Inflorescència, Vall de Ribes, Catalunya, juny de 2007

 

 

Digitalis obscura L. subsp. obscura

Inflorescència, Vers Vall d'Alba, la Plana Alta, País Valencià, maig de 2008

 

Digitalis obscura L. subsp. obscura

Inflorescència, Vers Vall d'Alba, la Plana Alta, País Valencià, maig de 2008

 

Digitalis obscura L. subsp. obscura

Planta, Vers Vall d'Alba, la Plana Alta, País Valencià, maig de 2008

 

 

 

Digitalis purpurea L.
Inflorescència, Val d'Aran, Catalunya, Spain, agost de 2007

 

 

 

 

 

Digitalis subalpina Braun-Blanq., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich lxxiii. Beibl. 15, 345, in adnot. 1928

(=Digitalis lutea L. subsp. transiens (Maire) Emb. & Maire)

 

Digitalis subalpina Braun-Blanq.

Inflorescència, vessant pedregós molt àrid, Imlil, Marroc, agost de 2011

 

Digitalis subalpina Braun-Blanq.

Inflorescència, vessant pedregós molt àrid, Imlil, Marroc, agost de 2011

 

Digitalis subalpina Braun-Blanq.

Fruits, vessant pedregós molt àrid, Imlil, Marroc, agost de 2011

 

Digitalis subalpina Braun-Blanq.

Fulles, vessant pedregós molt àrid, Imlil, Marroc, agost de 2011

 

Flora