Pistacia atlantica Desf.

 

 

Pistacia atlantica Desf., Fl. Atlant. 2: 364 (1799)

 

Pistacia atlantica Desf.

Planta en fruit, Sidi Ifni, Marroc, febrer de 2009

 

 

Alisma plantago-aquatica L.

Planta en fruit, Sidi Ifni, Marroc, febrer de 2009

 

 

Alisma plantago-aquatica L.

Fulles, Sidi Ifni, Marroc, febrer de 2009

 

 

Flora